Ratiborus KMS Tools 2019 - công cụ kích hoạt bản quyền trên windows

- Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
- Mọi chi tiết xin liên hệ:
• Email: maicuong.id@gmail.com
• Facebook: Cường Mak

Ratiborus KMS Tools 2019

KMS Tools là công cụ kích hoạt bản quyền cho các phiên bản Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, và Windows 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2. Và cũng để kích hoạt bản quyền Office 2010, Office 2013, Office 2016 và Office 2019.

Với Ratiborus KMS Tools bạn không cần cài đặt lên máy tính và có thể copy vào USB để sử dụng trên nhiều máy tính.

Có gì mới:


 • KMSAuto Lite Portable v1.4.8
 • Office 2013-2019 C2R Install v6.5.2
 • MSAct++ 2.07.1


KMS Tools 2019 bao gồm:


 1. AAct Network v1.1.6 Portable
 2. AAct v3.9.6 Portable
 3. ConsoleAct v2.2 Portable
 4. Defender Tools
 5. Garbage Collector v1.3.6 x86_x64_31_08_2018
 6. KMSAuto Lite Portable v1.4.8
 7. KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
 8. KMSCleaner v1.9 Portable
 9. MSAct++ 2.07.1
 10. MSActBackUp Portable v1.2.4
 11. Office 2013-2019 C2R Install v6.5.2
 12. PIDKey Lite v1.63.2 RU EN and more
 13. UniCrypt 2016 v2.2
 14. W10 Digital Activation Program v1.3.7 Portable

Mời anh em tải về công cụ đa năng này tại link bên dưới:

Không có nhận xét nào